Vacant Positions

Management Consultant
Location: Bergen
Deadline: 04.05.2023
 
Job description in Norwegian below:
 
Wilson søker en dedikert og motivert kollega som vil bli en del av vårt team ved vårt nye hovedkontor i Bergen.
 
Stillingen vil arbeide tett med konsernledelsen, både strategisk og operativt.
 
Oppgaver
 • Utviklingsprosjekter med særskilt fokus på det grønne skiftet
 • Være ressursperson i forhold til kompetanse rundt fremtidige løsninger for nærskipsfarten
 • Forbedringsprosjekt med fokus på forenkling og effektivisering
 • Strukturere fremtidig kvotehandel og ivareta ESG rapportering
 • Generell bistand til faglige oppgaver fra ledelsen
 
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Økonomisk bakgrunn med god kommersiell forståelse
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 
Personlige egenskaper
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert
 
Wilson tilbyr
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø
 
Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med Jostein Bjørgo, Kommersiell Direktør, tlf. 934 34 516.
 
Søknad sendes via Finn.