Investor Relations

Vennligst finn vedlagt informasjon knyttet til selskapets tilbakekjøp av egne aksjer.

 

PDF TILBUDSBLANKETT
PDF TILBUDSBREV

 

For spørsmål ta kontakt med

Stig Vangen

sva@wilsonship.no