Disclosures on Oslo Stock Exchange

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. MARS 2023

8.03.2023, 03:15

Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes 30. mars 2023 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 135, Laksevåg. Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og vedlegg til sak 4 til 12 som ett dokument. I tillegg er rapport for lederlønn, årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning vedlagt. I henhold til selskapets vedtekter har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Stig Vangen.

Wilson ASA: Styret forlenger tilbudsfristen

24.01.2023, 02:05

Wilson ASA ("Selskapet") er blitt oppmerksom på endrede regnskapsmessige forutsetninger som medfører at Selskapet må gjennomføre fornyet regnskapsmessig behandling av to disposisjoner.

Forlengelse av tilbakekjøpstilbudet

19.01.2023, 12:40

Selskapet har vedtatt å forlenge tilbakekjøpstilbudet som ble annonsert ved børsmelding av 9. januar 2023, slik at den seneste frist for å benytte seg av tilbakekjøpstilbudet blir 25. januar 2023 kl 14.00 CET (mot opprinnelig 19. januar 2023 kl 14.00 CET). Allokering er forventet å finne sted på eller rundt 26. januar 2023 (T), med oppgjør på eller rundt 27. januar 2023 (T+2).

Wilson ASA: Meldepliktig handel

6.12.2022, 11:00

Charrua AS, selskap eid og kontrollert av styreleder og primærinnsider i Wilson ASA Eivind Eidesvik har gjennomført fusjon med eget eid og kontrollert selskap Skåretreboen AS, og overført alle eide Wilson aksjer til Skåretreboen AS. Det er ikke kjøpt eller solgt nye aksjer.