Disclosures on Oslo Stock Exchange

Wilson ASA: Styret forlenger tilbudsfristen

24.01.2023, 02:05

Wilson ASA ("Selskapet") er blitt oppmerksom på endrede regnskapsmessige forutsetninger som medfører at Selskapet må gjennomføre fornyet regnskapsmessig behandling av to disposisjoner.

Forlengelse av tilbakekjøpstilbudet

19.01.2023, 12:40

Selskapet har vedtatt å forlenge tilbakekjøpstilbudet som ble annonsert ved børsmelding av 9. januar 2023, slik at den seneste frist for å benytte seg av tilbakekjøpstilbudet blir 25. januar 2023 kl 14.00 CET (mot opprinnelig 19. januar 2023 kl 14.00 CET). Allokering er forventet å finne sted på eller rundt 26. januar 2023 (T), med oppgjør på eller rundt 27. januar 2023 (T+2).

Wilson ASA: Meldepliktig handel

6.12.2022, 11:00

Charrua AS, selskap eid og kontrollert av styreleder og primærinnsider i Wilson ASA Eivind Eidesvik har gjennomført fusjon med eget eid og kontrollert selskap Skåretreboen AS, og overført alle eide Wilson aksjer til Skåretreboen AS. Det er ikke kjøpt eller solgt nye aksjer.

Wilson ASA: Utbytte NOK 4,50/aksje

10.11.2022, 07:32

Styret i Wilson ASA har besluttet iht. styrefullmakt gitt av generalforsamling 7. april 2022 å utbetale utbytte for regnskapsåret 2021 på NOK 4,50 pr aksje. Styrets vurdering er at det er forsvarlig å utbetale et utbytte på bakgrunn av god økonomisk utvikling.

Korreksjon årsrapport 2021

5.10.2022, 09:34

Viser til børsmelding 17.03.2022. Wilson har idag publisert ny elektronisk versjon (ESEF) samt pdf versjon av årsrapport for 2021.

Status tilbakekjøp av egne aksjer

19.09.2022, 01:44

Som offentliggjort 2. juni 2022 har Wilson ASA (“Selskapet") initiert tilbakekjøp av inntil 300 000 aksjer. Tilbakekjøpet startet 20. juni 2022.

Status tilbakekjøp av egne aksjer

5.09.2022, 01:34

Som offentliggjort 2. juni 2022 har Wilson ASA (“Selskapet") initiert tilbakekjøp av inntil 300 000 aksjer. Tilbakekjøpet startet 20. juni 2022.