Disclosures on Oslo Stock Exchange

Wilson ASA: Kjøp av 11 skip

10.01.2022, 01:55

Wilson ASA har inngått avtale om kjøp av 11 bulkskip. Skipene er innarbeidet i Wilson-systemet som en del av Arkon avtalen selskapet inngikk for nærmere to år siden. Arkon avtalen består videre, men disse 11 skipene går fra å være innleid på Time Charter basis til å bli eiet av Wilson. Kjøpet medfører dermed ingen flåtevekst, men øker antall eide skip.

Wilson ASA: Meldepliktig handel

27.12.2021, 07:00

Strømberg Gruppen AS, selskap kontrollert av styremedlem og primærinnsider i Wilson ASA Per Gunnar Strømberg Rasmussen, har i dag gjennomført transaksjoner med egne kontrollerte selskaper og overført alle eide Wilson aksjer til ett selskap. Det er ikke kjøpt eller solgt nye aksjer.

Wilson ASA: Utbytte NOK 3,50/aksje

11.11.2021, 07:36

Styret i Wilson ASA har besluttet iht. styrefullmakt gitt av generalforsamling 14. april 2021 å utbetale utbytte for regnskapsåret 2020 på NOK 3,50 pr aksje. Styrets vurdering er at det er forsvarlig å utbetale et utbytte på bakgrunn av god økonomisk utvikling.

Wilson ASA: Års- og bærekraftsrapport for 2020

26.03.2021, 08:29

Wilson ASA har idag publisert års- og bærekraftsrapport for 2020. Wilson har levert gode økonomiske resultater og effektene av Covid-19 har til nå vært begrenset både økonomisk og operasjonelt.

NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR WILSON ASA

24.03.2021, 11:42

Utbyttebeløp: 0,60
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 14. april 2021
Ex-dato:  15. april 2021
Record date (eierregisterdato): 16. april 2021
Betalingsdato: 5. mai 2021
Vedtaksdato 14. april 2021