Disclosures on Oslo Stock Exchange

Wilson ASA: Kjøp av 11 skip

10.01.2022, 01:55

Wilson ASA har inngått avtale om kjøp av 11 bulkskip. Skipene er innarbeidet i Wilson-systemet som en del av Arkon avtalen selskapet inngikk for nærmere to år siden. Arkon avtalen består videre, men disse 11 skipene går fra å være innleid på Time Charter basis til å bli eiet av Wilson. Kjøpet medfører dermed ingen flåtevekst, men øker antall eide skip.

Wilson ASA: Meldepliktig handel

27.12.2021, 07:00

Strømberg Gruppen AS, selskap kontrollert av styremedlem og primærinnsider i Wilson ASA Per Gunnar Strømberg Rasmussen, har i dag gjennomført transaksjoner med egne kontrollerte selskaper og overført alle eide Wilson aksjer til ett selskap. Det er ikke kjøpt eller solgt nye aksjer.