Wilson ASA: 02.07.2015 08:06

Wilson ASA: Flagging

Caiano Eiendom AS ("Caiano") har 1. juli 2015 solgt  250 000 aksjer i Wilson ASA til kurs NOK 11 per aksje. Etter gjennomføring av salget vil Caiano eie  37 955 599 aksjer i Wilson ASA tilsvarende en  eierandel på ca. 89,9 %, under flaggeterskelen på  90%. Styreleder i Wilson ASA, Kristian Eidesvik,  kontrollerer 50 % av aksjene i Caiano gjennom  Caiano AS.